KONTAKT

Wyślij nam wiadomość:

imię i nazwisko *
telefon *
e-mail *
wiadomość

 

 

 

 

 

 

* pole wymagane

 

Ypsilon Media Sp. z o.o.
biuro Gocławska 11, 03-810 Warszawa
NIP 118-189-89-84
telefon +48228100746

e-mail info@ypsilonmedia.eu

YPSILON MEDIA Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000280371, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 118-189-89-84. Wartość kapitału zakładowego wynosi 50.000 PLN.